ماساژ و حس آرامش

…………………………………………………….

مدل های روز ماساژ و حس آرامش

مدل های روز ماساژ و حس آرامش

ردیفعنولنقیمت (تومان)
1ماساژ کل بدن (1 ساعت)110,000
2ماساژ صورت (15 دقیقه)25,000